Kemp Oáza Lučica

Při příjezdu do kempu se každý host musí přihlásit na recepci. Přihlášení i odhlášení hostů je každý den od 8-21.hod. Při odjezdu jsou hosté povinni opustit kemp do 15.00. Každé další pobývání v kempu se účtuje jako další den. Účty se platí na recepci od 7.00-13.00 a od 14.00-21.00. Dle systému rezervací si host může vybrat parcelu pouze se souhlasem recepčního.

Prosíme hosty, aby dodržovali denní klid a to v době od 14.00-17.00 a noční klid od 23.00 – 7.00 Hosti, kteří nedodržují domácí řád, nebo ruší ostatní hosty, může správce vypovědět z kempu.

Je zakázáno používat elektrické spotřebiče se spotřebou větší od 1500watů.

Prosíme hosty, aby zařízení kempu nepoškozovaly a zachovaly v původním stavu, nepoškozovaly stromy, keře i zeleň. Také prosíme hosty, aby smetí házely pouze do košů na smetí. (Popelnic)

Kemp přijímá i psi, kteří nesmí rušit ostatní hosty. V kempu se může pohybovat pouze s náhubkem. Majitel psa nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou provede. Psi musí být pod kontrolou majitele, zakázáno je vést psi na pláž a do sociálních zařízení.

Zakázáno je praní aut a přívěsů v prostorách kempu.

Zakázáno je: a) volné pobíhání psů b) vnášení výbušnin a hořlavin do kempu.

Prosíme hosty, aby dbali na své věci. Cennosti můžete uložit na recepci kempu, taktéž prosíme hosty, aby nalezené věci předaly na recepci.