Kućni red

Kućni red

Oaza Lučica Kamp

Prilikom prihvata u kamp svaki gost je obvezan prijaviti se na recepciji. Prijavu i odjavu gostiju recepcija obavlja svaki dan od 8– 21h.

Kod odlaska gosti su dužni napustiti mobilne kućice do 10.00 sati a kamp najkasnije do 12.00 sati. Svako daljnje zadržavanje u kampu zaračunava se još jedan dan. Računi se naplaćuju na recepciji od 7.00 do 13.00 i od 14.00 do 20.00 sati. Zbog sistema rezervacija gost može izabrati parcelu samo uz suglasnost recepcionara.

Molimo goste da poštuju red i mir u satima odmora i to od 14.00 do 17.00 sati i od 23.00 do 7.00 sati. Gostu koji se ne pridržava kućnog reda ili uznemiruje ostale goste uprava može otkazati gostoprimstvo.

Zabranjuje se uključivanje električnih aparata ukupne snage veće od 2.500 wati.

Molimo goste da čuvaju opremu kampa, drveće, cvijeće i zelenilo. Isto tako molimo goste da odlažu otpatke samo u kante za otpatke.

Kamp prima i kućne ljubimce, koji ne smiju smetati ostalim gostima. Psi se u kampu se mogu kretati samo s brnjicom. Vlasnik nosi svu odgovornost za bilo koju štetu, koju uzrokuje njihov pas. Psi moraju biti pod kontrolom vlasnika, zabranjen im je pristup na plažu i u sanitarne prostorije.

Zabranjeno je pranje automobila ili prikolica na terenu kampa.

Zabranjeno je unošenje eksploziva i zapaljivih tvari u kamp.

Mole se gosti da vode računa o svojim stvarima. Stvari od vrijednosti mogu se predati na čuvanje u recepciji kampa. Molimo goste da sve nađene stvari također predaju na recepciju.